Komunikacijski sustavi

Paralelno upravljanje, fieldbus ili oboje zbog redundancije? Kad se odlučite za fieldbus komunikaciju, koji protokol trebate koristiti? Bez obzira na vašu odluku o sučelju, AUMA aktuatori mogu biti opremljeni odgovarajućim sučeljem za sve sustave uspostavljene u tehnici upravljanja procesima. Smanjenje troškova jedan je od glavnih argumenata za korištenje fieldbus tehnologije.
Uvođenje serijske komunikacije u automatizaciju procesa pokazalo se kao pokretač inovacija za uređaje u polju, a time i za aktuatore. Koncepti za povećanje učinkovitosti kao što je daljinsko parametriranje ili upravljanje imovinom postrojenja ne bi bili izvedivi bez fieldbus tehnologije.