Crna Gora

Zainteresirani ste za suradnju ili trebate detaljnije informacije,
kontaktirajte nas izravno.
Srbija | APIS CENTAR d.o.o.
Ured u Srbiji opskrbljuje područje Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Želite li surađivati s nama kontaktirajte nas izravno ili nam pišite putem e-pošte.
Mario Detmers
Kontakt telefon: +385 1 6531 485
E-mail: m.detmers@apis-centar.com

Direktor

APIS CENTAR

Goran Kunek
Kontakt telefon: +385 1 6531 485
Kontakt mobitel: +385 91 4531 485
E-mail: g.kunek@apis-centar.com

Voditelj prodaje

Power, Industry, Oil & Gas, Water

APIS CENTAR

Nikola Barić
Kontakt telefon: +385 1 6531 485
Kontakt mobitel: +385 91 4531 491
E-mail: n.baric@apis-centar.com

Voditelj servisa

Power, Industry, Oil & Gas, Water

APIS CENTAR

Vlado Hranj
Kontakt telefon: +385 1 6531 485
Kontakt mobitel: +385 91 6531 486
E-mail: v.hranj@apis-centar.com

Vanjska prodaja - Hydropower

APIS CENTAR Zagreb

Nebojša Petrović
Kontakt telefon: +381 11 4075 730
Kontakt mobitel: +381 69 4075 732
E-mail: n.petrovic@apis-centar.com

Vanjska prodaja

Power, Industry, Water

APIS CENTAR Beograd

Nikola Kuzmanović
Kontakt telefon: +381 11 4075 730
Kontakt mobitel: +381 69 3075 076
E-mail: nikola.kuzmanovic@apis-centar.com

Vanjska prodaja

Industry, Oil & Gas, Water

APIS CENTAR Beograd

Jovan Đokić
Kontakt telefon: +381 11 4075 730
Kontakt mobitel: +381 69 40 75 743
E-mail: j.djokic@apis-centar.com

Tehnička podrška prodaje

Power, Industry, Oil & Gas, Water

APIS CENTAR Beograd

Milan Stojaković
Kontakt telefon: +381 11 4075 730
Kontakt mobitel: +381 69 4075 730
E-mail: m.stojakovic@apis-centar.com

Regionalni voditelj servisa

Power, Industry, Oil & Gas, Water

APIS CENTAR Beograd

Andrijana Živković
Kontakt telefon: +381 11 4075 730
E-mail: a.zivkovic@apis-centar.com

Financije, računovodstvo i komercijala

Power, Industry, Oil & Gas, Water

APIS CENTAR Beograd

Dušan Đorđević

Dušan Đorđević

Servisni tehničar

APIS CENTAR Beograd

Marko Adamović

Marko Adamović

Servisni tehničar

APIS CENTAR Beograd

Viktor Joldžić

Viktor Joldžić

Servisni tehničar

APIS CENTAR Beograd

Bogdan Rakočević

Bogdan Rakočević

Servisni tehničar

APIS CENTAR Beograd

Dejan Smiljić

Dejan Smiljić

Servisni tehničar

APIS CENTAR Beograd