Zakretni aktuatori

Prema standardu ISO 5211, kad je za potpuno otvaranje potrebno manje od jednog punog okretaja na ulazu ventila, riječ je o zakretnom aktuatoru.
Zakretne armature – klapne, leptirasti ili kuglasti ventili – često su dizajnirani tako da nemaju graničnike za krajnje položaje, već se okreću. Kako bi se krajnji položaj mogao precizno namjestiti u ručnom aktuatoru, zakretni aktuatori tipa SQ(R) sadrže unutarnje krajnje graničnike.

Klasa A: rad OTVORENO-ZATVORENO. Potreban je aktuator za pokretanje armature kroz cijeli njegov hod, od potpuno otvorenog položaja do potpuno zatvorenog položaja ili obratno.
Klasa B: pozicioniranje (eng. inching). Potreban je aktuator da povremeno dovodi armaturu u bilo koji položaj (potpuno otvoren, međupoložaj i potpuno zatvoren).
Klasa C: regulacijski ili modulacijski rad. Potreban je aktuator za često pokretanje armature u bilo koji položaj između potpuno otvorenog i potpuno zatvorenog položaja.
Klasa D: kontinuirana regulacija. Potreban je aktuator za neprekidno pokretanje armature u bilo koji položaj između potpuno otvorenog i potpuno zatvorenog položaja.

Actuators-SQ-and-SQR-apis-centar

Zakretni aktuatori
SQ i SQR
 

50 Nm do 2,400 Nm
 

Actuators-ED-and-EQ-auma

Aktuatori ED i EQ

15 Nm to 600 Nm