Komunikacijski sistemi

Vzporedno krmiljenje, fieldbus ali oboje zaradi redundance? Ko se odločite za uporabo fieldbusa, kateri protokol uporabiti? Ne glede na vašo odločitev o vmesniku so lahko aktuatorji AUMA opremljeni z ustreznim vmesnikom za vse sisteme vzpostavljene v tehnikah krmiljenja procesov. Zmanjšanje stroškov je eden glavnih argumentov za uporabo fieldbus tehnologije.
Poleg tega se je uvedba serijske komunikacije v avtomatizacijo procesov pokazala kot gonilo inovacij za naprave na terenu in s tem tudi za aktuatorje. Koncepti za povečanje učinkovitosti, kot je daljinsko parametriranje ali krmiljenje premoženja obratov, ne bi bili izvedljivi brez tehnologije fieldbus.