Integrirana upravljanja

Odabir integriranog upravljanja donosi uštede u planiranju projekta i instalacije te smanjuje dokumentaciju potrebnu za odabir vanjskog upravljanja. Još jedna prednost integriranog upravljanja je jednostavno puštanje u rad. Čim se uspostavi napajanje, aktuatorima s integriranim upravljanjem može se upravljati električnim putem pomoću upravljačkih elemenata na lokalnim kontrolama. Kontrole su savršeno prilagođene aktuatorima. Aktuator se može u potpunosti podesiti na licu mjesta bez potrebe za spajanjem na upravljački sustav (DCS). Samo se naredbe za pokretanje i povratne informacije razmijenjuju između upravljačkog sustava i aktuatora. Sa stajališta tehnologije upravljanja, to rezultira jedinstvenom slikom.
Integrirani regulatori procjenjuju pogonske signale i naredbe za pokretanje te uključuju i isključuju motor bez odgode putem ugrađenih reverznih sklopnika ili tiristora. Integrirana upravljanja tipa AC, ACV i AM mogu se kombinirati s aktuatorima tipa SA(R) i SQ(R).
AC

AC
 

Integrirano upravljanje temeljeno na mikroprocesoru sa sveobuhvatnim funkcijama

Explosion-proof versions AM

Verzija AM
u protueksplozijskoj izvedbi

Jednostavno integrirano upravljanje s osnovnim funkcijama

am-apis-auma

AM
 

Jednostavno integrirano upravljanje s baznim funkcijama
 

Explosion-proof versions AC

Verzija AC u protueksplozijskoj izvedbi

Integrirano upravljanje temeljeno na mikroprocesoru sa sveobuhvatnim funkcijama

AC SIL and ACExC SIL

AC SIL i ACEx SIL
 

Integrirano upravljanje temeljeno na mikroprocesoru sa sveobuhvatnim funkcijama u SIL izvedbi