Linearni aktuatori

Za izvođenje linearnih pokreta, primjerice u slučaju zapornih ventila, rotacijski aktuator tipa SA može se kombinirati s linearnom jedinicom LE, tvoreći linearni aktuator. U slučaju da se mora koristiti poluga, linearna jedinica može se postaviti na postolje.
Actuator-SDL-SDG-auma

Aktuator SDL/SDG

2 kN do 15 kN