Komunikacioni sistemi

Paralelno upravljanje, fieldbus ili oboje za redudantnost? Kada se odlučite za fieldbus komunikaciju, koji protokol koristiti? Bez obzira na vašu odluku o interfejsu, AUMA aktuatori mogu biti opremljeni odgovarajućim interfejsom za sve sisteme uspostavljene u tehnici upravljanja procesima. Smanjenje troškova jedan je od glavnih argumenata za korišćenje fieldbus tehnologije.
Uvođenje serijske komunikacije u automatizaciju procesa pokazalo se kao pokretač inovacija za uređaje u polju a time i za aktuatore. Koncepti za povećanje efikasnosti, kao što je daljinsko parametrisanje ili upravljanje imovinom postrojenja, ne bi bili izvodivi bez fieldbus tehnologije.