Puštanje u rad

Usluga APIS servisa osigurava električno povezivanje i podešavanje operativnih parametara

Puštanje u rad

Usluga servisa tvrtke APIS osigurava električno povezivanje i podešavanje radnih parametara
APIS CENTAR

Usluga puštanja u rad

 • Električno povezivanje (napajanje i signalni kabeli)
 • Provjera IP zaštite pogona AUMA ispitnim
  instrumentom
 • Podešavanje krajnjih i momentnih prekidača
 • Parametriranje softvera
 • Ispitivanje instalacije i ožičenja
 • Ispitivanje optičkih kabela
 • Podešavanje BUS parametara (Fundation Fieldbus,
  Profibus, Profinet, Modbus, Modbus TCP/IP,
  EtherNet/IP, HART,…)
 • Testovi integracije s DCS-om
 • Funkcionalni test
 • Operativno ispitivanje
 • Završna provjera
 • Obuka za primopredaju rukovatelju
apis-centar-i-auma-proizvodi-pustanje-u-rad
apis-centar-i-auma-proizvodi-pustanje-u-rad-i-korektivni-servis
APIS CENTAR I AUMA

Električno povezivanje i podešavanje radnih parametara

Električni aktuatori čine sučelje između DCS-a i ventila. Kako bi vaše postrojenje radilo u optimalnim uvjetima, usluga servisa tvrtke APIS osigurava električno povezivanje i podešavanje radnih parametara prilagođeno posebnim zahtjevima vašeg postrojenja.