Korektivni servis

APIS servis pruža kompletnu podršku sa ciljem dovođenja opreme u prvobitno operativno stanje

Korektivni servis

Servis tvrtke APIS CENTAR nudi sveobuhvatnu podršku s ciljem vraćanja opreme u prvobitno radno stanje
APIS CENTAR

Servis tvrtke APIS nudi sveobuhvatnu podršku

Bilo da je riječ o pogrešci u radu ili potpunom kvaru AUMA opreme, servis tvrtke APIS CENTAR nudi sveobuhvatnu podršku s ciljem vraćanja opreme u prvobitno radno stanje. U tu svrhu na raspolaganju je veliko skladište rezervnih dijelova koje se redovito nadopunjuje.
apis-centar-i-auma-korektivni-servis-veliko-skladiste-rezervnih-delova
apic-centar-auma-rjesenja-za-svijet-u-pokretu
APIS CENTAR

Korektivni servis u radionici

Ako se AUMA oprema koju treba servisirati može rastaviti (proizvodni proces to dozvoljava) dopremite je ili pošaljite u radionicu tvrtke APIS gdje će biti pregledana odmah po primitku. Na taj način možete znatno smanjiti troškove servisa (bez dolaska na lokaciju). Ako je AUMA oprema ozbiljno zahvaćena korozijom, pristupa se zahvatu sačmarenja njenog vanjskog dijela i bojanju originalnom 2K AUMA bojom. Zatim se provodi servis potrebne razine kako bi se aktuator vratio korisniku u potpuno obnovljenom stanju.
apis-centar-i-auma-korektivni-servis-u-radioni
apis-centar-servis-podrska
AUMA SERVIS

Korektivni servis na lokaciji

Na poziv korisnika, servisni tehničar dolazi na lokaciju i pregledava AUMA opremu kako bi otklonio uzrok kvara. Svaki servisni tehničar u svom servisnom vozilu ima na raspolaganju potrebne rezervne dijelove i mjerne uređaje kako bi se u što kraćem roku odazvao na poziv za korektivni servis i otklonio kvar.