Rotacijski aktuatori

Prema standardu ISO 5210, rotacijski aktuator može apsorbirati sile potiska koje se generiraju u ventilu i potrebno je više od jednog punog okretaja za puni hod ventila. U većini primjena, potrebno je puno više okretaja za puni hod ventila, tako da zasuni često imaju podižuća vretena. Zbog toga je izlazna osovina rotacijskih aktuatora tipa SA(R) izvedena kao šuplja osovina kroz koju se u takvim slučajevima vodi navojno vreteno.
Rotacijski aktuatori tvrtke AUMA koriste se primjerice za automatizaciju zasuna ili zapornih ventila. Oni su najsvestraniji proizvodi unutar obitelji AUMA.

Klasa A: rad OTVORENO-ZATVORENO. Potreban je aktuator za pokretanje armature kroz cijeli njegov hod, od potpuno otvorenog položaja do potpuno zatvorenog položaja ili obratno.
Klasa B: pozicioniranje (eng. inching). Potreban je aktuator da povremeno dovodi armaturu u bilo koji položaj (potpuno otvoren, međupoložaj i potpuno zatvoren).
Klasa C: regulacijski ili modulacijski rad. Potreban je aktuator za često pokretanje armature u bilo koji položaj između potpuno otvorenog i potpuno zatvorenog položaja.
Klasa D: kontinuirana regulacija. Potreban je aktuator za neprekidno pokretanje armature u bilo koji položaj između potpuno otvorenog i potpuno zatvorenog položaja.

aktuatori SA and SAR

Rotacijski aktuatori
SA i SAR

10 Nm do 32,000 Nm
 

apis centar i auma Actuators-SVC-and-SVCR

Aktuatori SVC i SVCR

10 Nm do 100 Nm