Zakretni aktuatori

Prema standardu ISO 5211, kada je za potpuno otvaranje, potrebno manje od jednog punog okretaja na ulazu ventila, govori se o zakretnom aktuatoru
Zakretne armature – klapne, leptirasti ili kuglasti ventili – često su dizajnirani tako da nemaju graničnike za krajnje položaje, već se rotiraju oko osovine. Zakretni aktuatori tipa SQ(R) sadrže unutrašnje mehaničke krajnje graničnike koji služe za ručno podešavanje krajnjih položaja pomoću ručnog točka.

Klasa A: rad OTVORENO-ZATVORENO. Potreban je aktuator za pokretanje armature kroz ceo njegov hod, od potpuno otvorenog položaja do potpuno zatvorenog položaja ili obrnuto.
Klasa B: Pozicioniranje (inching). Aktuator je potreban da povremeno dovodi armaturu u bilo koji položaj (potpuno otvoren, međupoložaj i potpuno zatvoren).
Klasa C: Regulacioni ili modulacioni rad. Potreban je aktuator za često pokretanje armature u bilo koji položaj, između potpuno otvorenog i potpuno zatvorenog položaja.
Klasa D: Kontinuirana regulacija. Potreban je aktuator za neprekidno pokretanje armature u bilo koji položaj, između potpuno otvorenog i potpuno zatvorenog položaja.

Actuators-ED-and-EQ-auma

Aktuatori ED i EQ

15 Nm do 600 Nm