Rezervni delovi

Skladište rezervnih delova
apis centar | skladište

Originalni rezervni delovi

Kako bi naši servisni tehničari u što kraćem roku otklonili smetnju, potreban je pristup bazi originalnih rezervnih delova. Skladište rezervnih delova se redovno dopunjava, a korisnici koji imaju sklopljen bilo kakav oblik sporazuma o održavanju ne moraju da brinu, jer su za njih uvek osigurani potrebni rezervni delovi. Dodatni kvalitet izvedenih radova je propraćen garancijom na rezervne delove od godinu dana.
apis-centar-rezervni-dijelovi