Korektivni servis

APIS servis pruža kompletnu podršku sa ciljem dovođenja opreme u prvobitno operativno stanje

KOREKTIVNI SERVIS

Servis kompanije APIS CENTAR nudi sveobuhvatnu podršku sa ciljem vraćanja opreme u prvobitno radno stanje.
APIS CENTAR

Servis kompanije APIS nudi sveobuhvatnu podršku

Bilo da je reč o grešci u radu ili o potpunom kvaru AUMA opreme, servis kompanije APIS CENTAR nudi sveobuhvatnu podršku sa ciljem vraćanja opreme u prvobitno radno stanje. U tu svrhu na raspolaganju je veliko skladište rezervnih delova, koje se redovno dopunjava.
apis-centar-i-auma-korektivni-servis-veliko-skladiste-rezervnih-delova
apic-centar-auma-rjesenja-za-svijet-u-pokretu
APIS CENTAR

Korektivni servis u radionici

Ako AUMA oprema, koju je potrebno servisirati, može da se demontira (proizvodni proces to dozvoljava), dopremite je ili pošaljite u APIS radionicu gde će biti pregledana odmah po prijemu. Na taj način možete znatno umanjiti troškove servisa (bez dolaska na lokaciju). Ako je AUMA oprema ozbiljno zahvaćena korozijom, pristupa se zahvatu peskarenja njenog spoljnjeg dela i farbanju originalnom 2K AUMA bojom. Zatim se radi servis potrebnog nivoa, kako bi se pogon vratio korisniku u potpuno obnovljenom stanju.
apis-centar-i-auma-korektivni-servis-u-radioni
apis-centar-servis-podrska
AUMA SERVIS

Korektivni servis na lokaciji

Na poziv korisnika, servisni tehničar dolazi na lokaciju i pregleda AUMA opremu kako bi otklonio uzrok kvara. Svaki servisni tehničar u svom servisnom vozilu ima na raspolaganju potrebne rezervne delove i merne uređaje, kako bi se u što kraćem roku odazvao na poziv za korektivni servis i otklonio kvar.