Tržišta

VODA

Sistemi aktuatora – dokazani i sertifikovani u celom svetu

Zahvatanje i distribucija pijaće vode, kao i odvodnjavanje i prečišćavanje otpadnih voda osnovni su preduslovi za razvoj infrastrukture. Sigurnost snabdevanja ključna je za modernu industriju vode. Cevovodi različitih dužina i nazivnih promera moraju biti automatizovani različitim vrstama ventila. AUMA aktuatori se naširoko koriste u čeličnim konstrukcijama za vodovodne sisteme za upravljanje branama i zatvaračima.

Zahvaljujući svom širokom portfoliju proizvoda rotacionih, zakretnih i linearnih aktuatora, AUMA je dobro implementirana u industriju vode. U kombinaciji sa visokom stopom zaštite od korozije garantuju dug radni vek i minimalno održavanje.

Actuators-SA-and-SAR
Wasser_Klärwerk_Nachklärbecken_screen_1 (100131)
 • Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Postrojenja za obradu vode
 • Distribucija pijaće vode
 • Otpadne vode
 • Desalinizacija morske vode
 • Čelična konstrukcija za hidraulično inženjerstvo
ENERGIJA

Modularni dizajn za ekstremne zahteve

Elektrane se sastoje od sistema kao što su krugovi vode i pare, prečišćavanje dimnih gasova, rashladni tornjevi, kotlovski sistemi i turbine. Upravljački sistem reguliše procese unutar ovih sistema koji se vide u kontrolnoj sobi. Elektro aktuatori montirani na ventile kontrolišu protok vode i pare u sistemu cevovoda.

AUMA aktuatori nude interfejs za sve automatizovane ventile koji su prilagođeni sistemima upravljanja elektranama. Kada se koriste u elektranama, AUMA aktuatore karakteriše visoka tolerancija na napon, vibracije i temperaturu pa se mogu prilagoditi svakom položaju ugradnje.

apis and auma solutions power
Messestandwand_Power-Gen_2017_Kohlekraftwerk_screen_1 (100162)
 • Elektrane na fosilna goriva (ugalj, gas, nafta)
 • Nuklearne elektrane
 • Kogeneracijske elektrane
 • Toplane
 • Hidroelektrane
 • Geotermalne elektrane
 • Solarne termoelektrane
 • Elektrane na bio gas
NAFTA I GAS

Definisanje granice kao standard

Nafta i gas su ključni izvori energije za industriju. Dobijaju se, obrađuju i distribuiraju najsavremenijim tehnologija i procesima. Zbog velike potencijalne opasnosti za ljude i okolinu, u sektoru nafte i gasa se moraju strogo poštovati propisi.

AUMA je međunarodno poznata u ovoj industriji i ispunjava sve veće zahteve tržišta za odobrenjima popisa dobavljača i setifikatima zaštite od eksplozije.

AUMA aktuatori u potpunosti ispunjavaju zahteve industrije nafte i gasa zbog svoje vrhunske SIL sposobnosti i upotrebljivosti u najekstremnijim klimatskim uslovima.

apis and auma oil and gas
Öl_Gas_Gastransport_Gaspipeline_screen_1 (100104) (1)
 • Rezervoari goriva u rafinerijama
 • Platforme
 • Cevovodi
 • Rafinerije
 • Pumpne stanice
INDUSTRIJA

Stručnjaci za sve primene

Ništa ne ostaje tamo gde je bilo. Skoro uvek. Uopšteno, veliki broj materija i tokova materijala se može naći u industrijskim sistemima. Adekvatna kontrola protoka zahteva modularne i fleksibilne koncepte.

Čak i u fazi planiranja, inženjeri kompanije AUMA su u blisko sarađuju sa projektantima postrojenja kako bi optimalno ispunili različite zahteve u industrijskim procesima. Bilo da je reč o standardnim ili prilagođenim rešenjima,bezbedonosnim pitanjima ili posebnim situacijama ugradnje – modularni asortiman AUMA proizvoda nudi optimalno rešenje za sve izazove.

apis and auma industry
Industrie_Anlage_AUMA_screen_1 (100124)
 • Grejanje, ventilacija i hlađenje
 • Industrija hrane
 • Hemijska/farmaceutska industrija
 • Brodogradnja
 • Železare
 • Papirna industrija
 • Cementna industrija
 • Rudarstvo