Proizvodi

U procesnim postrojenjima, tečnosti, gasovi, pare i granulati se transportuju cevovodima. Industrijski ventili otvaraju ili zatvaraju transportne puteve ili regulišu protok medija. AUMA aktuatorima se daljinski upravlja iz kontrolne sobe za upravljanje procesom.
Rotacioni aktuatori kompanije AUMA se koriste npr. za automatizaciju zasuna ili zapornih ventila. Oni su najsvestraniji proizvodi AUMA porodice.
apis centar i auma Actuators-SVC-and-SVCR

Aktuatori SVC i SVCR
 

10 Nm do 100 Nm
 

Zakretne armature – klapne, leptirasti ili kuglasti ventili – često su dizajnirani tako da nemaju graničnike za krajnje položaje, već se rotiraju oko osovine. Zakretni aktuatori tipa SQ(R) sadrže unutrašnje mehaničke krajnje graničnike koji služe za ručno podešavanje krajnjih položaja pomoću ručnog točka.
Za izvođenje linearnih pokreta, npr. u slučaju zapornih ventila, rotacioni aktuator tipa SA se može kombinovati sa linearnom jedinicom LE, čineći linearni aktuator. U slučaju da se mora koristiti poluga, linearna jedinica se može montirati na postolje.
Actuator-SDL-SDG-auma

Aktuator SDL/SDG

2 kN do 15 kN
 

AUMA prednji i konusni rotacioni reduktori u kombinaciji sa rotacionim aktuatorima tipa SA(R) se koriste za povećanje okretnog momenta ili promenu položaja izlazne osovine. Reduktori se mogu koristiti i na ventilima sa ručnim upravljanjem.
Bevel gearboxes GK

Kosi reduktor GK

do 16.000 Nm
 

Spur-gearboxes-GST-auma

Prednji reduktor GST

do 16.000 Nm
 

Multi-turn gearbox GHT

Rotacioni reduktor GHT

do 120.000 Nm
 

AUMA zakretni reduktori se koriste kada je za rad ventila, klapne ili zatvarača potreban obrt od 90°. Kombinacijom zakretnog reduktora i rotacionog aktuatora postižu se veći obrtni momenti, pa se njima dopunjava asortiman zakretnih aktuatora.
gearboxes GS

Pužni reduktor GS

do 675.000 Nm
 

Gearboxes GQB

Pužni reduktor GQB

od 21.000 Nm do 84.000 Nm
 

Gearboxes-GHE-auma

Ručni planetarni reduktor GHE

od 125 Nm do 1.000 Nm
 

Integrisana upravljanja procenjuju pogonske signale i naredbe za pokretanje i, bez odlaganja, uključuju i isključuju motor putem ugrađenih kontaktora ili tiristora. Integrisana upravljanja tipa AC, ACV i AM se mogu kombinovati sa aktuatorima tipa SA(R) i SQ(R).
AC

AC
 

Integrisano upravljanje bazirano na mikroprocesoru sa sveobuhvatnim funkcijama

Explosion-proof versions AM

Verzija AM u protiveksplozivnoj verziji

Jednostavno integrisano upravljanje osnovnim funkcijama

am-apis-auma

AM
 

Jednostavno integrisano upravljanje osnovnim funkcijama
 

Explosion-proof versions AC

Verzija AC u protiveksplozivnoj verziji

Integrisano upravljanje bazirano na mikroprocesoru sa sveobuhvatnim funkcijama

AC SIL and ACExC SIL

AC SIL i ACEx SIL
 

Integrisano upravljanje bazirano na mikroprocesoru sa sveobuhvatnim funkcijama u SIL verziji

Paralelno upravljanje, fieldbus ili oboje za redundantnost? Kada izaberete fieldbus komunikaciju, koji protokol ćete koristiti? Bez obzira na vašu odluku o interfejsu, AUMA aktuatori mogu biti opremljeni odgovarajućim interfejsom za sve sisteme uspostavljene u tehnologiji upravljanja procesima. Smanjenje troškova je jedan od glavnih argumenata za korišćenje fieldbus tehnologije.
Ako je potrebna dodatna signalizacija, merenje obrtnog momenta, podešavanje tokom montaže ili zaštitna oprema, AUMA nudi veliki izbor dodatne opreme.
AC 01.2 S on wall bracket DS - Electrical connection


 
Zidni nosač za AC i AM
 

Prilagođavanje montaži na licu mesta
 

SA 10.2 - AC 01.2 - Sunshade - Fit sunshade


 
Nadstrešnica
 

Zaštitna oprema
 

GS 80.3 - Assembly - Chainwheel - Mounted chain


 
Posebna verzija ručnog kotača: Lanac

Prilagođavanje montaži na licu mesta
 

SF 10.2 - Product presentation


 
Podno postolje
 

Prilagođavanje montaži na licu mesta
 

schutzeinrichtung


 
Zaštita od vandalizma
 

Zaštitna oprema
 

Kada je reč o hidroelektranama, branama, sistemima zaštite od poplava ili odvodnjavanju otpadnih voda, AUMA nudi različite vrste tehnike podizanja za metalne konstrukcije, u zavisnosti od zahteva. Opremu delimo na tri glavne grupe: elektrocilindre, zupčaste letve i sisteme sa navojnim vretenima.