Linearni aktuatori

Za izvođenje linearnih pokreta, npr. u slučaju zapornih ventila, rotacioni aktuator tipa SA se može kombinovati sa linearnom jedinicom LE, čineći linearni aktuator. U slučaju da se mora koristiti poluga, linearna jedinica se može montirati na postolje.
Actuator-SDL-SDG-auma

Aktuator SDL/SDG

2 kN do 15 kN