USLUGE

Važno nam je da pružimo brzu i efikasnu podršku našim kupcima – tokom celog radnog veka AUMA proizvoda
APIS CENTAR

Saveti i usluge tokom celog radnog veka proizvoda

U APIS CENTRU težimo dugoročnom zadovoljstvu kupaca i partnerstvu osiguravajući siguran i nesmetan rad AUMA opreme. Važno nam je da pružimo brzu i efikasnu podršku našim kupcima – tokom celog radnog veka AUMA proizvoda. Uz našu sveobuhvatnu ponudu usluga, vaš smo kompetentni partner za odabir, montažu, puštanje u rad, automatizaciju, modernizaciju, održavanje i popravku AUMA opreme uz rezervne delove proizvođača.
apis-centar-i-auma-proizvodi-pustanje-u-rad
apis-centar-usluge
APIS CENTAR I AUMA

APIS stručnjaci za servis

Niko ne poznaje AUMA opremu bolje od naših servisnih tehničara, koji su opremljeni posebnim alatima, opremom za ispitivanje i rezervnim delovima i koji pružaju brzu i prilagođenu podršku na licu mesta. Njihov efikasan i stručan pristup pronalaženju odgovarajućih rešenja svodi vreme zastoja u aktuatoru na minimum.
apis-centar-strucnjaci-za-servis-auma-servis
SERTIFIKOVANI SERVIS KOMPANIJE APIS

Brzo rešavanje problema na licu mesta

Uz pristup specijalnom softveru za testiranje AUMA opreme i informacijama specifičnim za uređaj, može se efikasno raditi na brzom rešavanju problema na licu mesta. APIS CENTAR ima potrebna odobrenja i kvalifikacije, npr. za rad u potencijalno eksplozivnom okruženju.
apis-centar-i-auma-rjesenja-jednostavna-ugradnja
KVALIFIKOVANI STRUČNJACI

Stručnost u radu sa AUMA opremom

Unutrašnjim i spoljnim programima obuke, naši serviseri se ističu stručnošću u radu sa AUMA opremom. Poseduju detaljno znanje u vezi sa podešavanjem, parametriranjem, pregledom i popravkom AUMA opreme.

Održavanje AUMA opreme

Naše iskustvo pokazuje da proaktivni pristup održavanju opreme donosi stvarne uštede. Zastoj u radu postrojenja se može svesti na najmanju moguću meru.
ODRŽAVANJE AUMA OPREME

Nudimo isplativa, dugoročno planirana rešenja preventivnog održavanja.

Naše iskustvo pokazuje da proaktivni pristup održavanju opreme donosi stvarne uštede. Zastoj u radu postrojenja se može svesti na najmanju moguću meru. Sa našim znanjem o primeni i vašim znanjem o postrojenju možemo pružiti isplativa, dugoročno planirana rešenja preventivnog održavanja koja su prilagođena vašim specifičnim potrebama. Održavanje naših uređaja u potencijalno eksplozivnom okruženju izvodi isključivo obučeno stručno osoblje, u skladu sa zakonskim propisima i u određenim intervalima.
apis-centar-auma-redovno-odrzavanje-opreme
APIS CENTAR I AUMA

Redovno održavanje - planovi, provere, usklađenost sa zakonima.

 • Planovi održavanja specifični za određenu lokaciju po fiksnim cenama
 • Provere stanja aktuatora i izrada izveštaja o stanju
 • Pomoć kod povremenih zadataka održavanja kao što su provera celovitosti kućišta, zamena zaptivnih komponenti i promena masti
 • Redovno održavanje na osnovu standardizovanih rasporeda ispitivanja
 • Usklađenost sa zakonima koji se odnose na zaštitu od eksplozije
apis-centar-auma-odrzavanje-opreme
PRIKAZ STANJA

Obratite nam se sa poverenjem.

Osnova kvalitetnog upravljanja postrojenjem je prikupljanje podataka o aktuatoru, tj. podataka o uslovima u kojima radi (ambijentalni uslovi, podešenost okretnog momenta, učestalost rada, starost aktuatra….). Ovako prikupljeni podaci čine prikaz stanja – bazu instalirane opreme sa ciljem boljeg planiranja održavanja.
PREVENTIVNO ODRŽAVANJE

Planirano preventivno održavanje

Preventivnim održavanjem AUMA opreme, kao izvršnog mehanizma, postiže se dugotrajan i besprekoran rad, kao i, generalno produženje radnog veka u odnosu na opremu koja se ne održava preventivno. Plan preventivnog održavanja je izrađen u skladu sa uputstvima za održavanje proizvođača AUMA. Svaka intervencija na AUMA opremi, beleži se u bazi podataka programa.
apis-odrzavanje-auma-opreme-prikaz-stanja
apis-odrzavanje-auma-opreme
NAJVEĆA POUZDANOST

Karakteristike preventivnog održavanja

U zavisnosti od uslova u kojima oprema radi, smešta se u jednu od 4 karakteristike preventivnog održavanja. Nakon utvrđivanja kojoj vrsti održavanja oprema pripada, periodično se radi servisiranje određenog nivoa.
apis-centar-i-auma-odrzavanje-opreme-level
apis-centar-i-auma-odrzavanje-opreme

Korektivni servis

Servis kompanije APIS CENTAR nudi sveobuhvatnu podršku sa ciljem vraćanja opreme u prvobitno radno stanje.
APIS CENTAR

Servis kompanije APIS nudi sveobuhvatnu podršku

Bilo da je reč o grešci u radu ili o potpunom kvaru AUMA opreme, servis kompanije APIS CENTAR nudi sveobuhvatnu podršku sa ciljem vraćanja opreme u prvobitno radno stanje. U tu svrhu na raspolaganju je veliko skladište rezervnih delova, koje se redovno dopunjava.
apis-centar-i-auma-korektivni-servis-veliko-skladiste-rezervnih-delova
apic-centar-auma-rjesenja-za-svijet-u-pokretu
APIS CENTAR

Korektivni servis u radionici

Ako AUMA oprema, koju je potrebno servisirati, može da se demontira (proizvodni proces to dozvoljava), dopremite je ili pošaljite u APIS radionicu gde će biti pregledana odmah po prijemu. Na taj način možete znatno umanjiti troškove servisa (bez dolaska na lokaciju). Ako je AUMA oprema ozbiljno zahvaćena korozijom, pristupa se zahvatu peskarenja njenog spoljnjeg dela i farbanju originalnom 2K AUMA bojom. Zatim se radi servis potrebnog nivoa, kako bi se pogon vratio korisniku u potpuno obnovljenom stanju.
apis-centar-i-auma-korektivni-servis-u-radioni
apis-centar-servis-podrska
AUMA SERVIS

Korektivni servis na lokaciji

Na poziv korisnika, servisni tehničar dolazi na lokaciju i pregleda AUMA opremu kako bi otklonio uzrok kvara. Svaki servisni tehničar u svom servisnom vozilu ima na raspolaganju potrebne rezervne delove i merne uređaje, kako bi se u što kraćem roku odazvao na poziv za korektivni servis i otklonio kvar.

Montaža

APIS CENTAR nudi uslugu montaže koja garantuje kvalitet AUMA proizvoda i usluga.
APIS CENTAR

Kompletna montaža opreme na ventile

Montaža opreme na ventile se vrši prema uputstvu proizvođača ventila (postavljanje krajnjih položaja i momentne zaštite) na samoj lokaciji ili se u dogovoru sa korisnikom ventil može dostaviti u našu radionicu.
apis-centar-i-auma-montaza-na-ventile
SAS_6087
APIS CENTAR I AUMA

Montaža u radionici i na lokaciji

Ako se vrši na licu mesta, uzimaju se u obzir postojeći uslovi, na osnovu kojih se bira optimalna pozicija montaže opreme. Bilo kakve eventualne naknadne promene orijentacije AUMA opreme su ovim smanjene na minimum.

Automatizacija

Bilo da je reč o automatizaciji ručnog ventila, ili određenim izmenama postojećeg stanja, obratite nam se sa poverenjem.
APIS CENTAR

Nudimo kompletan paket usluga

 • Uzimanje mera postojeće pozicije
 • Proračun i određivanje potrebne snage aktuatora prema postojećim parametrima
 • Prilagođavanje postojećem upravljačkom sistemu
 • Određivanje brzine zatvaranja prema procesu proizvodnje (uzevši u obzir medijum i prečnik samog cevovoda)
 • Izradu prilagodnog adaptera
 • Montažu, povezivanje i puštanje u rad
apis-centar-strucnjaci-za-servis

Modernizacija

APIS ima znanje i iskustvo koje će pomoći u modernizaciji vašeg postrojenja.
APIS CENTAR

Naše znanje doseže i dalje od samih aktuatora

Bilo da želite da nadogradite postojeću ili zastarelu AUMA opremu, APIS ima znanje i iskustvo koje će pomoći u modernizaciji vašeg postrojenja. Naše znanje doseže i dalje od samih aktuatoramožemo vas savetovati o detaljima nadzora i upravljanja AUMA opreme.
apis-centar-i-auma-modernizacija

Puštanje u rad

Usluga APIS servisa osigurava električno povezivanje i podešavanje operativnih parametara
APIS CENTAR

Usluga puštanja u rad

 • Električno povezivanje (napajanje i signalni kablovi)
 • Provera IP zaštite pogona AUMA ispitnim
  instrumentom
 • Podešavanje krajnjih i momentnih prekidača
 • Postavljanje parametara softvera
 • Ispitivanje instalacije i ožičenja
 • Ispitivanje optičkih kablova
 • Podešavanje BUS parametara (Foundation Fieldbus,
  Profibus, Profinet, Modbus, Modbus TCP/IP,
  EtherNet/IP, HART,…)
 • Testovi integracije s DCS-om
 • Funkcionalno ispitivanje
 • Operativno ispitivanje
 • Završna provera
 • Obuka za primopredaju operateru
apis-centar-i-auma-proizvodi-pustanje-u-rad
apis-centar-i-auma-proizvodi-pustanje-u-rad-i-korektivni-servis
APIS CENTAR I AUMA

Električno povezivanje i podešavanje radnih parametara

Električni aktuatori čine interfejs između DCS-a i ventila. Kako bi se osiguralo da vaše postrojenje radi pod optimalnim uslovima, usluga APIS servisa osigurava električno povezivanje i podešavanje operativnih parametara, sve prilagođeno posebnim zahtevima vašeg postrojenja.

Tehnička podrška | Savetovanje

Naša TEHNIČKA podrška je uvek tu za vas.
APIS CENTAR I AUMA

Tehnička podrška

Bilo da vam je potrebna podrška oko šeme ožičenja prilikom ugradnje novog aktuatora, ili vas zanimaju tehničke karakteristike pogona ugrađenog pre nekoliko godina, obratite nam se sa punim poverenjem. Naša TEHNIČKA podrška je uvek tu za vas.
apis-centar-i-auma-proizvodi-pustanje-u-rad
apis-centar-i-auma-pogoni
TEHNIČKA PODRŠKA | SAVETOVANJE

Savetovanje za projektante

Uz standardnu tehničku podršku, savetujemo projektante prilikom projektovanja opreme: odabir aktuatora, preporučena šema ožičenja, tehnička dokumentacija i podaci.
apis-centar-i-auma-rjesenja-jednostavna-ugradnja
apis-centar-i-auma-rjesenja-u-skladu-sa-medjunarodnim-standardima