Zakretni reduktori

Reduktori tipa GS su odgovarajući za otvoren-zatvoren i regulacioni rad. Mogući su obrtni uglovi > 90° kao i rotacione primene. Reduktori tipa GQB odgovaraju primenama koje zahtevaju jednostavniji, troškovno prihvatljiviji, reduktor. GQB je isključivo dizajniran za otvoren-zatvoren rad i pozicioniranje. Ugao zakretanja je ograničen na maksimalno 90°. Zakretni reduktori, u kombinaciji sa polugom i postoljem, nude optimalno rešenje kada se npr. klapnama može upravljati samo preko polužne veze (npr. zbog nedostatka prostora).
AUMA zakretni reduktori se koriste gde je za rad ventila, klapne ili zatvarača potreban ugao zakretanja od 90°. Kombinacijom zakretnog reduktora i rotacionog aktuatora postižu se veći obrtni momenti, pa se njima dopunjava asortiman rotacionih aktuatora.
gearboxes GS

Pužni reduktor GS

do 675.000 Nm
 

Gearboxes GQB

Pužni reduktor GQB

od 21.000 Nm do 84.000 Nm
 

Gearboxes-GHE-auma

Ručni planetarni reduktor GHE

od 125 Nm do 1.000 Nm