Puštanje u rad

Usluga APIS servisa osigurava električno povezivanje i podešavanje operativnih parametara

PUŠTANJE U RAD

Usluga APIS servisa osigurava električno povezivanje i podešavanje operativnih parametara
APIS CENTAR

Usluga puštanja u rad

 • Električno povezivanje (napajanje i signalni kablovi)
 • Provera IP zaštite pogona AUMA ispitnim
  instrumentom
 • Podešavanje krajnjih i momentnih prekidača
 • Postavljanje parametara softvera
 • Ispitivanje instalacije i ožičenja
 • Ispitivanje optičkih kablova
 • Podešavanje BUS parametara (Foundation Fieldbus,
  Profibus, Profinet, Modbus, Modbus TCP/IP,
  EtherNet/IP, HART,…)
 • Testovi integracije s DCS-om
 • Funkcionalno ispitivanje
 • Operativno ispitivanje
 • Završna provera
 • Obuka za primopredaju operateru
apis-centar-i-auma-proizvodi-pustanje-u-rad
apis-centar-i-auma-proizvodi-pustanje-u-rad-i-korektivni-servis
APIS CENTAR I AUMA

Električno povezivanje i podešavanje radnih parametara

Električni aktuatori čine interfejs između DCS-a i ventila. Kako bi se osiguralo da vaše postrojenje radi pod optimalnim uslovima, usluga APIS servisa osigurava električno povezivanje i podešavanje operativnih parametara, sve prilagođeno posebnim zahtevima vašeg postrojenja.