Rotacioni aktuatori

Prema standardu ISO 5210, rotacioni aktuator može da apsorbuje sile potiska koje se generišu u ventilu i potrebno je više od jednog punog obrtaja za puni hod ventila. U većini primena, potrebno je mnogo više obrtaja za puni hod ventila, tako da zasuni često imaju vretena za podizanje. Zbog toga je izlazna osovina rotacionih aktuatora tipa SA(R) izvedena kao šuplja osovina kroz koju se u takvim slučajevima vodi navojno vreteno.
Rotacioni aktuatori kompanije AUMA koriste se npr. za automatizaciju zasuna ili zapornih ventila. Oni su najsvestraniji proizvodi AUMA porodice.

Klasa A: rad OTVORENO-ZATVORENO. Potreban je aktuator za pokretanje armature kroz ceo njegov hod, od potpuno otvorenog položaja do potpuno zatvorenog položaja ili obrnuto.
Klasa B: Pozicioniranje (inching). Aktuator je potreban da povremeno dovodi armaturu u bilo koji položaj (potpuno otvoren, međupoložaj i potpuno zatvoren).
Klasa C: Regulacioni ili modulacioni rad. Potreban je aktuator za često pokretanje armature u bilo koji položaj između potpuno otvorenog i potpuno zatvorenog položaja.
Klasa D: Kontinuirana regulacija. Potreban je aktuator za neprekidno pokretanje armature u bilo koji položaj između potpuno otvorenog i potpuno zatvorenog položaja.

apis centar i auma Actuators-SVC-and-SVCR

Aktuatori SVC i SVCR
 

10 Nm do 100 Nm