Ugradnja

APIS CENTAR nudi uslugu ugradnje koja jamči kvalitetu proizvoda i usluga AUMA.

MONTAŽA

APIS CENTAR nudi uslugu montaže koja garantuje kvalitet AUMA proizvoda i usluga.

APIS CENTAR

Kompletna montaža opreme na ventile

Montaža opreme na ventile se vrši prema uputstvu proizvođača ventila (postavljanje krajnjih položaja i momentne zaštite) na samoj lokaciji ili se u dogovoru sa korisnikom ventil može dostaviti u našu radionicu.
apis-centar-i-auma-montaza-na-ventile
SAS_6087
APIS CENTAR I AUMA

Montaža u radionici i na lokaciji

Ako se vrši na licu mesta, uzimaju se u obzir postojeći uslovi, na osnovu kojih se bira optimalna pozicija montaže opreme. Bilo kakve eventualne naknadne promene orijentacije AUMA opreme su ovim smanjene na minimum.