Linearni pogoni

Za izvajanje linearnih gibov, npr. pri zapornih ventilih, se vrtilnu pogon tipa SA lahko kombinira z linearno enoto LE, kar tvori linearni aktuator. V primeru, da je treba uporabiti vzvod, se lahko linearna enota montira na podstavek.

Actuator-SDL-SDG-auma

Aktuator SDL/SDG

2 kN do 15 kN