AUMA PREDSTAVLJA
POGONE Z SPREMENLJIVO HITROSTJO

NOVICE / MAJ 15, 2018

AUMA predstavlja pogone z spremenljivo hitrostjo za prostore eksplozivne atmosfere

Proizvajalec elektromotornih aktuatorjev AUMA je predstavil pogone v protieksplozijski izvedbi s spremenljivo hitrostjo ventila za uporabo v potencialno nevarnem okolju. Novi SAVEx pogoni za upravljalno delo in SARVEx za regulacijsko delovanje, kombinirani z inteligentnim krmiljenjem pogonov ACVEx, omogočajo popoln nadzor hitrosti motorja v vsakem trenutku.
Pri uporabi na področju olja in plina, spremenljiva hitrost ponuja pomembne prednosti za zahtevne naloge krmiljenja ventilov, saj zagotavlja optimalno delovno hitrost za vsako spremembo položaja ventila. Na primer, visoka natančnost pozicioniranja in optimizirana regulacija nastavitve znatno povečujeta učinkovitost regulacijskega ventila tlaka plina. Pri večpotnih ventilih pogoni z spremenljivo hitrostjo omogočajo hitro in natančno preklapljanje med priključki. Mehanske obremenitve na ventilu, pogonu in cevovodu so zmanjšane z zmanjšanjem delovne hitrosti v bližini končnih položajev, kar omogoča, da se gibljivi element ventila rahlo dotakne ležišča. Tlačnim udarom in kavitacijam v cevovodu se je mogoče izogniti z uporabo prilagojenih hitrosti za določen primer.
Pri regulacijskem delovanju se lahko hitrost pogona nastavi tako, da se pogon upočasni, in premični del ventila se počasi približa določeni vrednosti, kar znatno povečuje natančnost pozicioniranja.
Hitrost pogona je mogoče nadzorovati tudi z zunanjim signalom – analognim 4-20 mA ali digitalnim 0-100% (pozicioner) – za polno uporabo dodatnih krmilnih spremenljivk ali algoritmov. Dodatna možnost je sinhronizacija hitrosti med dva pogna.
Novi AUMA SAVEx in SARVEx pogoniu v protieksplozijski zaščiti dopolnjujejo obstoječe časovne pogoje SAV in SARV tipa. Na voljo so v šestih velikostih, ki pokrivajo navore do 1 000 Nm. Območja hitrosti so 6-60 vrt/min, 12-108 vrt/min in 24-216 vrt/min.
NOVICE