AUMA PREDSTAVLJA AKTUATORE SA PROMENLJIVOM BRZINOM

novosti / 15. MAJ 2018.

AUMA predstavlja aktuatore sa promenljivom brzinom za prostore eksplozivne atmosfere

Proizvođač elektromotornih aktuatora AUMA je predstavila aktuatore u protiveksplozionoj verziji sa promenljivom brzinom ventila za upotrebu u potencijalno opasnom okruženju. Novi SAVEx aktuatori za upravljački rad i SARVEx za regulacioni rad, kombinovani sa inteligentnim upravljanjem aktuatora ACVEx, omogućuju potpunu kontrolu brzine motora u bilo kom momentu.
Kod primene u području nafte i gasa, promenljiva brzina nudi značajne prednosti za zahtevne zadatke kontrole ventila jer omogućuje optimalnu radnu brzinu za svaku promenu položaja ventila. Na primer, visoka preciznost pozicioniranja i optimizovana regulacija zadane vrednosti znatno povećavaju efikasnost ventila za regulaciju pritiska u gasovodu. Na višesmernim ventilima, aktuatori sa promenljivom brzinom omogućuju brzo i tačno prebacivanje između priključaka. Mehanička naprezanja na ventilu, aktuatoru i cevovodu su minimalizovana smanjenjem radne brzine blizu krajnjih položaja, dozvoljavajući pokretnom elementu ventila da postigne blagi dodir sa sedištem. Udari pod pritiskom i kavitacije u cevovodu mogu da se izbegnu korišćenjem prilagodljivih brzina za određeni slučaj.
Prilikom regulacionog rada, brzina aktuatora se može postaviti tako da se aktuator uspori, te se pokretni deo ventila polako približi zadanoj vrednosti, što značajno povećava tačnost pozicioniranja.
Brzina aktuatora se takođe može kontrolisati spoljnim signalom – analogno 4-20 mA ili digitalnim 0- 100% (pozicioner) – kako bi se u potpunosti iskoristile dodatne upravljačke varijable ili algoritmi. Dodatna mogućnost je sinhronizacija brzine između dva aktuatora.
Novi AUMA-ini SAVEx i SARVEx aktuatori u protivedsplozivnoj zaštiti nadopunjuju vremenske uslove SAV i SARV tipa. Dostupni su u šest veličina koje pokrivaju obrtne momente do 1.000 Nm. Rasponi brzina su 6-60 okr/min, 12-108 okr/min i 24-216 okr/min.
Pogledajte sve novosti