AUMA REŠENJE
ZA MULTIPORT VENTILE

novosti / 14. FEBRUAR 2020.

Vrlo precizno AUMA rešenje za multiport ventile

AUMA nudi novo, vrlo precizno, automatizaciono rešenje za multiport ventile, bazirano na SAVEx elektromotornim aktuatorima sa podesivom izlaznom brzinom aktuatora. Aktuatori podržavaju do 16 priključaka sa kombinacijom kratkog radnog vremena i izuzetne preciznosti, zahvaljujući njihovim motorima sa promenljivom brzinom. Tačnost pozicioniranja je bolja od 0,3 °, što čini aktuatore pogodnima za najizazovnije primene na ovom području. Takođe su podržani i preklopni ventili sa podiznim čepom.
Multiport ventili pronalaze primenu u naftnoj i gasnoj industriji, u sistemima za uzorkovanje za više bušotina. Tečnosti iz svake bušotine se zakretom ventila mogu usmeriti u jedinstveni sistem za uzorkovanje, što operaterima omogućava detaljno praćenje trenutne proizvodnje. Potrebna tačnost pozicioniranja čini ovu aplikaciju zahtevnom za aktuatore.
AUMA aktuatori sa promenljivom brzinom SAVEx su idealni za ovaj zadatak. Za brzo prebacivanje, motor aktuatora radi velikom brzinom tokom većeg dela puta. Pre nego što čep ventila postigne željeni položaj priključka, brzina se znatno smanjuje. Eliminisanjem prekoračenja omogućuje se izuzetno precizno pozicioniranje.
Preklopni ventili sa podiznim čepom trebaju još zahtjevnije rešenje za pokretanje jer se moraju koordinisati dva različita pokreta: pre nego što se čep može okrenuti do željenog priključka, potrebno ga je podići iz sedišta. Za to je potreban drugi aktuator. Inteligentno i jednostavno rešenje kompanije AUMA je korišćenje dva aktuatora u konfiguraciji master-slave gde se oni u DCS-u pojavljuju kao jedan aktuator. Inteligentni upravljački uređaji potpuno upravljaju redosledom pokreta i bezbednosnom blokadom.
AUMA je proširila i svoj popis komunikacionih protokola koji podržavaju funkciju multiporta i funkcionalnost preklopnog ventila: sada je dostupan i Fieldbus protokol, uz Profibus DP, Modbus RTU i Modbus TCP/IP.
Pogledajte sve novosti