AUMA AKTUATORI SE
ISPORUČUJU NA ISTOK RUSIJE

novosti / 15. MAJ 2018.

AUMA aktuatori se isporučuju na smrznuti daleki istok Rusije

Više od 300 komada AUMA aktuatora obezbeđuju pouzdanu automatizaciju ventila na temperaturama ispod -40 °C na udaljenom postrojenju za preradu gasa i rezervorima kojim upravlja Yatec (Jatek) u Republici Saha, oko 5.000 km severoistočno od Moskve.
Republika Saha, inače poznata kao Jakutija, deo je Dalekog istoka Ruske Federacije. Postrojenje za obradu gasa opslužuje kondenzatorska polja Sredne-Viljujsk. Na postrojenju se uglavnom koriste AUMA inteligentni aktuatori SAEx + ACExC opremljeni LE linearnim jedinicama za rad linearnih ventila, ukupno njih 220 komada. Aktuatori, sertifikovani prema EAC-u, isporučeni su tokom poslednje tri godine, priliko izgradnje druge faze gasnog postrojenja.
Dodatnih 80 komada AUMA aktuatora se koristi na Jatekovim rezervoarima u blizini grada Jakutska od 2012. godine. Ovaj ravni predeo sa mnogo jezera, močvara i četinarskih šuma ima topla leta i brutalno hladne zime. Kako bi se osiguralo pouzdano upravljanje u takvim zahtevnim uslovima, AUMA je isporučila varzije svojih aktuatora, namenjenih radu na ekstremno niskim temperaturama do -60 °C.
Jatek (Kompanija JSC za gorivo i energiju u Jakutsku), osnovana 1967. godine, najveći je proizvođač gasa u Republici Saha. Jatek je jedini dobavljač prirodnog gasa u centralnoj Jakutiji, što čini oko 86% svih gasova proizvedenih u Republici. Kompanija takođe prodaje gasni kondenzat i dizelsko gorivo. Jatek je deo uljnog i gasnog bloka Grupe Summa.
Tehnički stručnjaci kancelarije kompanije AUMA u Habarovsku su nedavno posetili Jatekova postrojenja kako bi pregledali aktuatore i postavili plan održavanja na licu mesta. Ruska podružnica kompanije AUMA, PRIWODY AUMA pruža sveobuhvatnu uslugu i podršku širom Ruske Federacije, sa sedištem u Moskvi, uz dodatnih pet regionalnih kancelarija i dodatnim lokalnim predstavnicima.
Pogledajte sve novosti